logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Miedzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Moje ulubione miejsce w Krakowie"

W miesiącu listopadzie nasze przedszkole organizuje międzyprzedszkolny konkurs plastyczny skierowany do przedszkolaków z naszej dzielnicy nt "Moje ulubione miejsce w Krakowie". Konkurs nawiązuje do  rocznego planu pracy przyjętego do realizacji w naszej placówce w bieżącym roku szkolnym. W konkursie wezmą również udział chętni wychowankowie z naszej placówki, którzy pod opieką pań nauczycielek przygotują prace konkursowe. Z niecierpliwością czekamy na efekty ich działań, aby dowiedzieć się jakie miejsca w Krakowie dzieci lubią najbardziej. Jeśli macie Państwo w okolicy zaprzyjaźnione placówki zaproście ich do wzięcia udziału w naszym konkursie. Wszystkich zainteresowanych szczegółami konkursu zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej jego regulaminem.

 

Regulamin konkursu plastycznego

Moje ulubione miejsce w Krakowie”

Organizator:

Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie

Ul. Mazowiecka 45, 30-019 Kraków

Tel. 12 633 35 63

Adresat:

Dzieci krakowskich przedszkoli w dwóch kategoriach wiekowych:

- Dzieci 3- 4 lat

- Dzieci 5- 6 lat

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wiedzy na temat zabytków i miejsc rekreacyjnych miasta Krakowa.

 2. Rozwijanie umiejętności manualnych.

 3. Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.

 4. Zachęcanie do rozwoju twórczego.

Przepisy dotyczące prac:

 • Format pracy A4

 • Nie przyjmujemy prac przestrzennych

 • Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne przedstawiające różnorodne miejsca związane z Krakowem (zabytki, miejsca rekreacyjne).

 • Technika wykonania prac dowolna.

 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 • Praca musi być wykonana samodzielnie.

 • Każda praca musi być opatrzona wydrukowaną metryczką (naklejoną na odwrocie pracy) i powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, tytuł pracy.

 • Do każdej pracy prosimy dołączyć zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie. (załącznik nr 1)

Terminarz:

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w terminie do 19 listopada.

Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy

 • Estetyka pracy

 • Atrakcyjność formy i kolorystyki

 • Innowacyjność pomysłu

 • Ocena prac w dwóch kategoriach; dzieci 3-4 r.ż., 5-6 r.ż.

Postanowienia końcowe:

 • Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora 24.11.2021

 • O terminie i sposobie odbioru nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….............. w celu realizacji konkursu.

……………………………………..

Podpis rodzica

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej organizatora zdjęć pracy mojego dziecka.

……………………………………

Podpis rodzica