logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ANIOŁEK NAJŁADNIEJSZY II EDYCJA”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole

nr 43 w Krakowie.

Dane kontaktowe:

Samorządowe Przedszkole Nr 43

ul. Mazowiecka 45, 30-006 Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. UCZESTNICY:

       Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch kategoriach wiekowych:

I. Dzieci 3- 4 lat

II. Dzieci 5- 6 lat

III. CELE KONKURSU:

       Stwarzanie okazji do wyrażania swoich emocji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

       Doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi.

       Włączenie rodziców w działania wychowawcze podejmowane przez przedszkole.

       Stworzenie szansy na szerszą prezentację umiejętności twórczych dzieci.

IV. PREZENTACJA:

       Temat pracy: „Aniołek najładniejszy”.

       Technika i form pracy jest dowolna- ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

V. KRYTERIA OCENY PRAC:

       kreatywność,

       estetyka,

       użycie ciekawych form, technik wykonania pracy,

        dopuszczalna pomoc dorosłego

Prace będą oceniane w 4  kategoriach:

I. płaska dzieci- 3-4 lata

II płaska dzieci- 5-6 lat

III. Przestrzenna- dzieci 3-4 lata

IV. Przestrzenna- dzieci 5-6 lat

VI. ZGŁOSZENIE:

       Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

       Ostateczny termin składania prac do 10.12.2021r.

       Do każdej pracy prosimy dołączyć zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie. (załącznik nr 1)

       Każda praca musi być opatrzona wydrukowaną metryczką- (załącznik nr 2)

       Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

       Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres organizatora.

       Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie oraz w holu przedszkola.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

       Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.12.2021r. na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie:

http://www.przedszkole43.pl

       Po tym terminie zaprosimy nauczycieli lub rodziców przygotowujących dzieci do konkursu do naszego przedszkola po odbiór dyplomów i nagród.