logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

koło plastyczne      
zajęcia muzyczno-rytmiczne
koło taneczne     
język angielski
religia
gimnstyka korekcyjna

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Rada Rodziców

 RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020


Grupa I
Dorota Sumiga - sekretarz
Joanna Czarnecka

Grupa II
Alina Drozd
Angelika Soczalska

Grupa III
Anna Ostrowska - z-ca przewodniczącego
Agata Hanula

Grupa IV
Iwona Matuszyńska
Magdalena Oszczypala

Grupa V
Aneta Boczula-Matusiak - przewodniczący
Greta Godzisz-Kubera

Grupa VI
Magdalena Witkowska - skarbnik
Agnieszka Wojtas-Gawor

email Rady Rodziców

radarodzicow@przedszkole43.pl

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW 2019/2020
w Przedszkolu Samorządowym nr 43 w Krakowie

Szanowni Państwo,

 Pragniemy poinformować Państwa o zasadach wpłacania składek na Radę Rodziców.

 WYSOKOŚĆ SKŁADKI uchwalona na Zebraniu Rady Rodziców na I semestr wynosi 85 zł

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców

Nazwa: Magdalena Witkowska - Przedszkole 43
Adres: ul. Mazowiecka 45, 30-019 Kraków
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy, do której uczęszcza

Nr konta: 27 1090 2590 0000 0001 2602 6761

 Wpłat prosimy dokonać  20.10.2019 roku.

 Jednocześnie zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Cel: Przedszkole 43 Kraków 5523

KRS: 0000270261

Z poważaniem,

Rada Rodziców Przedszkola nr 43 w Krakowie

 

Preliminarz wydatków ze składek rodziców zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 43 w Krakowie na I semestr roku szkolnego 2019 – 2020 (podział kwoty 85 zł na konkretne cele)

Lp.

Wydatek

Przeznaczona kwota od dziecka

Składowe kwoty

1

Zakup materiałów papierniczych

35 zł

materiały i środki plastyczne dla wszystkich grup przedszkolnych

2

Mikołaj w przedszkolu

35 zł

 zakup prezentu

3

Jasełka

5 zł

poczęstunek

4

Organizacja balu karnawałowego

10 zł

dekoracja sal, organizacja zabawy dla dzieci –(wynajęcie zewnętrznej firmy do organizacji zabaw dla dzieci)