logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia
gimnstyka korekcyjna

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Rekrutacja

Szanowni Państwo,


OD 27.04 2020 godz 10.00 do 08.05.2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane.

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

Wolę przyjęcia można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku. Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do "Podglądu podania", a następnie wybrać zakładkę "Potwierdzenie woli przyjęcia".

Rodzic może również potwierdzić wolę przyjęcia wysyłając email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o następującej treści

Temat: wola przyjęcia

Treść:

Akceptuję wynik rekrutacji i wyrażam wolę uczęszczania dziecka (imię i nazwisko) do Samorządowego Przedszkola Nr 43

imię i nazwisko rodziców…………………………..Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane przez obojga rodziców (wyjątek samotna matka, samotny ojciec) wnioski można przesyłać do przedszkola także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Ważne aby zdjęcie było dobrej jakości, zawierało całą stronę dokumentu i było czytelne.

Dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konieczne będzie również złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Oświadczenia o szczepieniu należy napisać w następującej formie:

 

Imię i nazwisko rodzica,                                                                                                                  data, miejsce

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że dziecko (imię i nazwisko) odbyło obowiązkowe szczepienia ochronne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)

 

lub

 

Oświadczam, że dziecko (imię i nazwisko) zostało zwolnione z obowiązku szczepienia ochronnego z przyczyn zdrowotnych.

 

PODPIS RODZICA

 

Dopuszczalne jest również przesłanie skanu książeczki szczepień.

 Pozostałe dokumenty znajdą Państwo na stronie https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

 

O wszelkich zmianach dotyczących rekrutacji będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez naszą stronę internetową.

 

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa Dzień Otwarty w Samorządowym Przedszkolu Nr 43 zostaje odwołany.  

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu składają w nieprzekraczalnym terminie

od 24 do 28.02.2020r.

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje będą dostępne w holu przedszkola.

Nie złożenie deklaracji rozumiane jest jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.
Deklaracje przyjmowane będą w kancelarii przedszkola w godzinach przyjęć stron.

 

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 43 można składać w dniach od 2 do 31 marca 2020 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 2 marca natomiast wnioski można składać w przedszkolu w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

Godziny przyjęć stron w okresie rekrutacji 1-29 marca 2019
Poniedziałek 15.30 - 16.30
środa 8.00-9.00
czwartek 9.00-10.00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola

Terminarz rekrutacji

Rodzaj czynności

Rekrutacja uzupełniająca

2-31 marca 2020

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

25maja -2 czerwca  2020

do 1 kwietnia 2020

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Do 3 czerwca 2020

24 kwietnia 2020

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 czerwca 2020

27 kwietnia - 8 maja 2020

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

18-25 czerwca 2020

11 maja 2020

podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 czerwca 2020