logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 24.05 do 01.06.2021

Wnioski rekrutacji uzupełniającej wraz z oświadczeniami należy składać tylko i wyłącznie w formie papierowej. Dokumenty wypełnione i podpisane przez obojga rodziców, zapakowane i zaklejone, w kopercie opisanej "Rekrutacja" prosimy wrzucać do urny znajdującej się w wejściu do przedszkola w godz.  8.00 do 16.00. Wrazie jakichkolwiek pytań prosimy dzownić pod numer telefonu 12 633 27 62 w godz. 9.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto krakow.formico.pl lub przesyłając e-mail do przedszkola Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek 26 kwietnia.

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu składają w nieprzekraczalnym terminie 18 – 26.02.2021deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracja zostaje Państwu przesłane w załączniku do emaila.

Deklaracje składa się tylko i wyłącznie w formie papierowej w przedszkolu do dyrektora lub wicedyrektora

w dniach 18 – 26.02.2021 w godz. 7.00 do 9.00

Niezłożenie deklaracji w określonym przez dyrektora terminie rozumiane jest jako rezygnacja z miejsca.

 

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 43 można składać w dniach od 1 do 31 marca 2021 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 1 marca https://krakow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

Wnioski rekrutacyjne wraz z oświadczeniami należy składać tylko i wyłącznie w formie papierowej. Dokumenty wypełnione i podpisane przez obojga rodziców, zapakowane i zaklejone, w kopercie opisanej "Rekrutacja" prosimy wrzucać do urny znajdującej się w wejściu do przedszkola w godz.  6.30 do 16.00. Wrazie jakichkolwiek pytań prosimy dzownić pod numer telefonu 12 633 27 62 w godz. 9.00 do 12.00 od poniedizłku do piątku.

W związku z obecnie panującą sytuacją w kraju nie przewidujemy dnia otwartego dla kandydatów do naszego przedszkola.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola

Terminarz rekrutacji

Rodzaj czynności

Rekrutacja uzupełniająca

1-31 marca 2021

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

24maja -1 czerwca  2021

do 1 kwietnia 2021

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Do 2 czerwca 2021

23 kwietnia 2021

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 czerwca 2021

26 kwietnia - 7 maja 2021

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

21-25czerwca 2021

10 maja 2021

podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 czerwca 2021