logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

koło plastyczne      
zajęcia muzyczno-rytmiczne
koło taneczne     
język angielski
religia
gimnstyka korekcyjna

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Rekrutacja

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane przez obojga rodziców (wyjątek samotna matka, samotny ojciec) wnioski można przesyłać do przedszkola także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Ważne aby zdjęcie było dobrej jakości, zawierało całą stronę dokumentu i było czytelne.

Dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konieczne będzie również złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Oświadczenia o szczepieniu należy napisać w następującej formie:

 

Imię i nazwisko rodzica,                                                                                                                  data, miejsce

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że dziecko (imię i nazwisko) odbyło obowiązkowe szczepienia ochronne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)

 

lub

 

Oświadczam, że dziecko (imię i nazwisko) zostało zwolnione z obowiązku szczepienia ochronnego z przyczyn zdrowotnych.

 

PODPIS RODZICA

 

Dopuszczalne jest również przesłanie skanu książeczki szczepień.

 Pozostałe dokumenty znajdą Państwo na stronie https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

 

O wszelkich zmianach dotyczących rekrutacji będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez naszą stronę internetową.

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa Dzień Otwarty w Samorządowym Przedszkolu Nr 43 zostaje odwołany.  

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu składają w nieprzekraczalnym terminie

od 24 do 28.02.2020r.

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje będą dostępne w holu przedszkola.

Nie złożenie deklaracji rozumiane jest jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.
Deklaracje przyjmowane będą w kancelarii przedszkola w godzinach przyjęć stron.

 

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 43 można składać w dniach od 2 do 31 marca 2020 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 2 marca natomiast wnioski można składać w przedszkolu w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

Godziny przyjęć stron w okresie rekrutacji 1-29 marca 2019
Poniedziałek 15.30 - 16.30
środa 8.00-9.00
czwartek 9.00-10.00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola

Terminarz rekrutacji

Rodzaj czynności

Rekrutacja uzupełniająca

2-31 marca 2020

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

25maja -2 czerwca  2020

do 1 kwietnia 2020

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Do 3 czerwca 2020

24 kwietnia 2020

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 czerwca 2020

27 kwietnia - 8 maja 2020

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

18-25 czerwca 2020

11 maja 2020

podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 czerwca 2020