METODA DOBREGO STARTU

W Metodzie Dobrego Startu najważniejszą rolę pełnią trzy elementy: słuch, wzrok i ruch. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe – polegają na odtwarzaniu ruchem wzorów graficznych (figur geometrycznych lub liter) w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki; po demonstracji wzoru dziecko uczy się polisensorycznie (wielozmysłowo) przez dotyk, słuch, wzrok i ruch, np. dotyka palcem po fakturze narysowanego wzoru, rysuje wzór palcem w powietrzu, rysuje go na tackach z kaszą itp.; Metoda Dobrego Startu ułatwia dzieciom start szkolny. Grupa Misiów również podczas zajęć korzysta z tej metody, zajęcia dla dzieci są bardziej atrakcyjne i co najważniejsze dla nich to świetna zabawa ( zabawa przez naukę).