SKŁADANIE DEKLARACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym prosimy o pobranie od Dyrektora deklaracji na rok szkolny 2024/2025, wypełnienie jej i osobiste złożenie w dniach od 21.02.2024 do 29.02.2024.

Dokument uzupełniony i podpisany przez oboje Rodziców należy złożyć w kancelarii przedszkola.

Data wypisana na dokumencie powinna być nie wcześniej niż 21.02.2024 rok.