Wykaz umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 45 w Krakowie


Lp.

Podmiot

Pow.

Przeznaczenie

Rodzaj umowy

Czas trwania
1.
Osoba fizyczna

6m2

Parkowanie samochodu osobowego

najem

0d dnia 01.01.2024 do 31.12.2024
2.
Osoba fizyczna

6m2

Parkowanie samochodu osobowego

najem

0d dnia 01.01.2024 do 31.12.2024
3.
Osoba fizyczna

6m2

Parkowanie samochodu osobowego

najem

0d dnia 01.01.2024 do 31.12.2024
4.
Osoba prawna

6m2

Parkowanie samochodu osobowego

najem

0d dnia 01.01.2024 do 31.12.2024