AKTYWNE DNI U JEŻYKÓW

Co jakiś czas w naszej grupie organizujemy dla dzieci takie zajęcia gdzie przedszkolaki same muszą uruchomić swoje umiejętności, kreatywność i pomysłowość. W listopadzie  taki dzień poświęcony był teatrowi. Dzieci odgrywały różnorodne scenki, obrazowały ruchem w/g własnego pomysłu treść wiersza „Rzepka” a także tworzyły  przedstawienia w/g własnego scenariusza. Jeżyki bardzo chętnie włączyły się w te działania i uczciwie trzeba przyznać, że ulubione zabawki w tym dniu odpoczywały.