WYCIECZKA

20 grudnia Jeżyki udały się do Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkolaki mogły zajrzeć do każdej sali odwiedzanego obiektu. Spotkały studentów i nauczycieli, którzy opowiedzieli i pokazali czym się zajmują. Jeżyki obejrzały obrazy, witraże i dzieła z gliny oraz każde dziecko dostało glinę do własnoręcznego formułowania. Nasze wyjście uświadomiło przedszkolakom, że różne rzeczy zaliczamy do dzieł sztuki i każdy człowiek ma inne poczucie piękna.