PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI WSPOMAGAJĄCEJ FUNDACJĘ ,,WYSPY SZCZĘŚLIWE”’