SZALIKOWE ZABAWY

Podczas jednych z zajęć uczyliśmy się prostych pojęć matematycznych „węższy, szerszy, dłuższy, krótszy” a do  przeprowadzenia tych zajęć posłużyły różne szaliki. Dzieci z naszej grupy miały trudne zadnie, przykładały, szacowały, mierzyły, obliczały, a przy tym dobrze się bawiły. Starsze dzieci podawały z dokładnością wymiary szalików a na zakończenie zajęć nie mogło zabraknąć zawodów w rozwijanie i zawijanie szalików.