WARSZTATY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

6 marca Jeżyki wybrały się do klubu działającego przy 6 Batalionie Wojsk Powietrznodesantowych w Krakowie. Tam dzieci wzięły udział w warsztatach, w czasie których dowiedziały się co to jest NATO, jakie państwa wchodzą w skład tej wspólnoty oraz w jakim celu grupa ta została powołana do życia. W czasie warsztatów dzieci obejrzały film edukacyjny, wykonały szereg zadań dydaktycznych nawiązujących do tematu oraz kolorowały w/g wzoru flagi państw członkowskich NATO.