WARSZTATY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

W marcu nasze przedszkolaki udały się na warsztaty w Jednostce Wojskowej. Celem prowadzonych zajęć było zapoznanie dzieci z nazwą Jednostki oraz wyjaśnienie na czym polega praca żołnierza powietrzno-desantowego. Dzieci obejrzały ciekawy filmik oraz wysłuchały prowadzonej prelekcji, na której zostały podane wszystkie zadania takiego żołnierza jak również dokładnie został omówiony jego strój. Po obejrzeniu filmiku dzieci wykonały szereg zadań a następnie wykonały pracę plastyczną.