MAJOWE ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

Kolejne zajęcia z robotyki to czas na wspólną naukę i zabawę. Na tym, jak na poprzednich spotkaniach, dzieci otrzymały wskazówki od osoby prowadzącej, połączyły się w grupy i ochoczo rozpoczęły pracę. Na majowych zajęciach Jeżyki zbudowały żaby.