logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail:p43@mjo.krakow.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Przemysław Słupik

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Wyniki rodzinnego konkursu recytatorskiego "Kraków-moja mała ojczyna"

14 kwiecień 2022

 Gdy pytasz mnie czym ojczyzna jest-odpowiem,

Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie,
Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
Miejsca gdzie przeszlość dodaje ci sił,
Z tej historii, wielkiej,dumnej,
Z władzy mocnej i rozumnej,
Czerpiesz dzisiaj wiarę; w kraju dobry los,
Króla dzwon co kraj przenika,
Mowa Skargi- wzrok Stańczyka,
Przyszłość wielka, wzniosła- to ojczyzna twa..."

                                                                   Marek Grechuta, Ojczyzna

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i naszym Kochanym Przedszkolakom za udział w konkursie organizowanym przez nasze przedszkole. Doceniając zainteresowanie, trud włożony w przygotowanie do występu, odwagę i piękną prezentację utworów jury po burzliwych dyskusjach postanowiło nadać tytuł laureata wszystkim uczestnikom konkursu.

Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród uczestnikom konkursu odbędzie się w okresie poświątecznym, dokładna data zostanie podana na stronie przedszkola.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Przywitanie Wiosny

26 marzec 2022

Dnia 21.03.2022 r. grupa VI przygotowała program artystyczny z okazji przyjścia Wiosny. Dzieci przebrane w wiosenne stroje, odwiedziły wszystkie grupy z naszego przedszkola i pokazywały przedstawienie pt. „ Wiosna „ okraszone wiosennymi piosenkami. Na koniec artyści z dziećmi z grup zatańczyły taniec radości.

Konkurs plastyczno - ekologiczny "Smok wawelski z materiałów z recyklingu"

24 marzec 2022

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- EKOLOGICZNEGO „SMOK WAWELSKI Z MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU”

 

smok wawelski

I. ORGANIZATOR:

 

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie.

 

II. CELE KONKURSU:

 

- Włączenie rodziców w działania wychowawcze podejmowane przez przedszkole.

 

- Krzewienia idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród dzieci oraz wśród rodziców.

 

- Dbałość o czystość środowiska naturalnego, kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska.

 

- Promowanie idei powtórnego wykorzystania materiałów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów.

 

- Rozwój umiejętności plastycznych oraz wyobraźni.

 

III. UCZESTNICY:

 

- Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie oraz ich rodziców.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

- Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

- Tematem konkursu jest „Smok wawelski wykonany z materiałów z recyklingu”.

 

- Technika: praca przestrzenna, z wykorzystaniem odpadów, powinna finalnie pokazać smoka

 

wytworzonego, dzięki procesowi recyklingu. Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania.

 

- Wymiar pracy: dowolny.

 

- Prace konkursowe powinny zostać dostarczone do Samorządowego Przedszkola nr 43  Krakowie.

 

- Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2022r., natomiast prace w nieprzekraczalnym terminie należy dostarczyć do 13 kwietnia 2022 włącznie.

 

- Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę (załącznik numer 1). Metryczka powinna być przyczepiona tak, aby nie odpadała od pracy.

 

-  Każdy z uczniów może dostarczyć tylko jedną pracę.

 

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do pracy konkursowej oświadczenia prawnych opiekunów dziecka o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu (Załącznik nr 2)

 

V. WYNIKI KONKURSU:

 

- Każdy uczestnik otrzyma imienne podziękowanie za udział w konkursie oraz nagrodę książkową z dziedziny ekologii.

 

- Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 

- Rozdanie podziękowań nastąpi 22 kwietnia 2022r.

 

- Prace zostaną sfotografowane i opublikowane na stronie przedszkola.

 

Załącznik nr 1

 

METRYCZKA

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA:

 

WIEK:

 

GRUPA:

 

TEL KONTAKTOWY:

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

 ………………………………………………………………….……………………………..............

 

w celu realizacji konkursu oraz umieszczenie zdjęć pracy mojego dziecka na stronie internetowej organizatora.

 

                                                                                                            ……………………………………..

 

                                                                                                                        Podpis rodzica

 

 

Bidony dla dzieci

03 marzec 2022

Bardzo prosimy, aby od 14.03.22 (poniedziałek), każde dziecko miało swój własny, podpisany bidon na wodę.

Rano panie z obsługi napełnią bidony wodą mineralną i przez cały dzień dzieci będą miały ułatwioną możliwość zaspakajania pragnienia.

Codziennie należy zabrać bidon do domu, celem ich wymycia i przyniesienia na kolejny dzień.

Zaproszenie

21 luty 2022

Rodziców, którzy od nowego roku szkolnego szukają odpowiedniego miejsca dla swojego dziecka zapraszamy do naszej placówki. Zachęcamy  Państwa do zapoznania się z naszą ofertą już dziś.

Zobaczcie Państwo również  jak na co dzień pracujemy z dziećmi. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu:

https://drive.google.com/file/d/14Keg-U0ybaczgADIBZj9u7chg2_FBYWe/view?usp=sharing